Автомат худгийн систем

..

Карт уншуулах

Ус түгээх бэлэн байдал

..

Картын үлдэгдэл

Картын үлдэгдлийг шалган ус түгээх зөвшөөрөл олгох хэсэг

..

Системд нэвтрэх

Автомат худгийн системд нэвтрэх хэрэглэгчид болон системээс гарах.

..

Усны карт

Ашиглагдах картуудыг мэдээллийн санд хадгалснаар ус авах эрх үүсэж карт цэнэглэгдэнэ.

..

Карт эзэмшигч бүртгэх

Карт эзэмшигчийн мэдээллийг оруулж. "Хэрэглэгчийн жагсаалт" хэсгээс харна.

..

Тайлан гаргах

Усны зарцуулалтын тайланг хураангуй, дэлгэрэнгүйгээр харна

Автомат худгийн удирдлагын цогц системийг суурилуулснаар дараах боломж бүрдэнэ.
Үүнд:

1. Төлбөрийн картын системд шилжсэнээр иргэд худгаар үйлчлүүлэхэд илүү хялбар болж, цагийн хязгаарлалтгүй болсноор 7 хоногийн 24 цагийн аль ч үед хэрэглэгч усаа авах боломжтой.

2. Усны зарцуулалт, картын цэнэглэл, хэрэглэгчийн бүртгэл нь мэдээллийн санд хадгалагдаж сарын болон тухайн сонгосон хугацааны тайлан харах боломжтой. Аймгийн хувьд энэхүү тайлан нь бүс нутгийн усны зарцуулалт, хүн амын ундны усны хэрэглээний нэгдсэн мэдээллийн сантай болох боломжтой юм.

3. Усны хэмнэлт гарна. Төлбөрийн нарийвчилсан систем, тоног төхөөрөмжийн ажиллагаа сайжирснаар усны үргүй зардал буурч хэмнэлт гарна.

4. Ундны усан хангамжийн хүртээмж сайжирна.

Манай Үйлчилгээ

Багц 1

Ус түгээх автомат төхөөрөмж, WATER ONTIME програм, хяналтын камер суурилуулах

Багц 2

Багц 1 + Ус цэвэршүүлэгч худгийн барилга угсралт

Зөвлөх үйлчилгээ

Худгийг автоматжуулах талаар үнэ төлбөргүй зөвлөгөө өгнө.

Үйлчилгээний нөхцөл
Үнийн саналыг мэдээллийг 91913295 дугаарын утсаар холбогдож авна уу.
Нийт:

• Ус түгээх “Автохудаг” цогц төхөөрөмж (Ус түгээх төхөөрөмж, WATER ONTIME програм, хяналтын камер)

• Бүтээгдэхүүний үнэд тээвэрлэлт, суурилуулалтын зардал ороогүй бөгөөд үүнийг тухай захиалагчтай орон нутгийн зай, одоо худгийн нөхцөлийг харгалзаж суурилуулалтын үнэ гаргана.

Ямар худагт суурилуулах вэ?
Үүнд:

• Гүний худаг

• Нөөцөлдөг худаг

• Зөөврийн худаг г.м /Бүх төрлийн худаг/

АВТОХУДАГ
АВТОХУДАГ

Холбоо барих

Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан © 2017 ТАУЭРСОФТ ХХК